"Er was zoveel gebeurd, ik durfde niet meer te vertrouwen op mijn eigen intu´tie en de behandeling heeft geholpen om dat vertrouwen weer terug te krijgen"

Klachtenreglement OuderKindLijn

Wij zijn er op gericht om zo goed mogelijke zorg van hoge kwaliteit te leveren en we streven naar duidelijke informatie en heldere communicatie met u. Daarom zijn wij altijd geïnteresseerd in uw mening over onze werkwijze, wat u als positief heeft ervaren en wat wij kunnen verbeteren.

Het kan zijn dat u niet tevreden of teleurgesteld bent over de behandeling. Als dat het geval is, dan is het goed om hierover contact op te nemen met uw behandelaar, mogelijk spelen onuitgesproken verwachtingen of miscommunicatie een rol. In een gesprek kan uw ongenoegen dan hopelijk worden weggenomen. Als u er in het gesprek met uw behandelaar niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M.J. Rexwinkel. Zij kan indien nodig een bemiddelende rol spelen of eventueel samen met u kijken hoe u uw klacht kunt neerleggen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (meer informatie klachtenregeling LVVP).