"Wij kregen eindelijk begrip en erkenning voor alle moeilijkheden die wij hadden doorgemaakt. Er werd voor het eerst naar ons verhaal geluisterd"

Alex Kolman

Consulterend Kinder-en Jeugdpsychiater – psychotherapeut

Als kinderpsychiater werk ik al jaren samen met de IMH collega’s in de stad. Nu mijn praktijk in de OuderKindLijn gevestigd is zal ik nog meer met hen kunnen samenwerken bij eventuele psychiatrische diagnostiek en behandeling van de kinderen en hun ouders.