"Je gaat je zo machteloos en onzeker voelen dat je je niet kan voorstellen dat iemand nog kan helpen"
vader van kindje met eetproblemen

Monika Nijkerk-Hirscher

Kinderergotherapeut, Sensorische Integratietherapeut en IMH-deskundige


Met aandacht observeren van de ontwikkeling van de baby, peuter of kleuter en goed luisteren naar ouders zijn de uitgangspunten voor mijn begeleiding en behandeling. Problemen op het gebied van de sensorische informatieverwerking zijn nog niet bij iedereen bekend. Prikkels kunnen bij sommige kinderen veel sterker binnenkomen of juist minder sterk. Het kind neemt informatie uit de omgeving dan ‘rommelig’ waar. Als gevolg daarvan reageert de baby, peuter of kleuter anders dan andere kinderen van die leeftijd en kunnen er problemen ontstaan rond slapen, eten, huilen en gedrag. Dit maakt het voor ouders moeilijk om hun kind goed te kunnen ‘lezen en begrijpen’, geeft vaak spanning en frustraties en kan de relatie tussen ouder en kind weer beïnvloeden.

Aandachtsgebieden:
Problemen op het gebied van sensorische informatieverwerking: over- en onder gevoeligheid voor prikkels, problemen op het gebied van alertheidsregulatie (aandacht), regulatieproblemen (slapen, voeden/eten, gedrag), motorische problemen (ontwikkeling van de grove en fijne motoriek).
 
Registraties: Kwaliteitsregister Paramedici